Erekode

‘n Mullie is eerlik in sy omgang met ander se besittings. Ek sal eerlik wees in my skoolwerk deur altyd my eie werk te lewer. Ek sal ook eerlik wees in my bedoelings met my maats.

‘n Mullie tree met selfbeheersing op deur sy gevoelens op ‘n gepaste wyse, met gepaste woorde uit te druk. Ek sal altyd self let op my eie gedrag en ek het nie nodig dat iemand anders my moet dissiplineer nie.

‘n Mullie het deursettingsvermoë. Ek sal nooit moed opgee nie, maar my beste lewer op alle terreine – sport, akademie en kultuur. Ek weet dat as ek my beste gelewer het, dit goed genoeg sal wees.

‘n Mullie is pligsgetrou en ‘n mens kan op ‘n Mullie staat maak om sy werk getrou te doen en hard te leer. Ek sal ook getrou wees in my bywoning van skool, oefeninge, wedstryde en byeenkomste.

‘n Mullie neem altyd verantwoordelikheid vir sy eie woorde en dade. As ek verkeerd opgetree het, sal ek uit my foute leer, sonder om agter verskonings te skuil.

‘n Mullie toon respek vir sy eie en ander se besittings en vir sy skool. Ek sal my omgewing en die natuur met respek behandel, omdat dit nie net vir my nie, maar ook vir my nageslagte moet sorg.  Ek sal my ouers en onderwysers altyd met respek behandel. Ek sal respek toon vir my Skepper en vir hoe wonderlik Hy my geskape het en daarom sal ek ander mense, ongeag van hoe hulle van my verskil, ook met respek behandel.

Ek weet dat ‘n eerste tree nodig is om die persoon te word wat ek graag wil wees, daarom doen ek dit nou – Doen dit nou!

error: Nope!