Beheerliggaam

Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Mullies wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende onderwysomgewing gunstig bly posisioneer.  Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span & in hulle onderskeie portefeuljes soos hieronder uiteengesit.

Die beheerliggaam wat bestaan uit 9 verkose lede, asook die hoof van die skool. Die 10 verkose lede bestaan uit 5 ouerverteenwoordigers, 3 verteenwoordigers van die onderwyspersoneel en 1 verteenwoordiger van die nie-onderwyspersoneel en die hoof. Addisioneel is daar is huidiglik 3 gekoöpteerde lede wat aanvullend is tot die beheerliggaam.

Pieter Swart


 • Voorsitter
 • Trust & Strategie

(Vakant)


 • Onder-voorsitter
 • Bemarking & Kommunikasie
 • Fondsinsameling

(Vakant)


 • Regulatoriese aspekte & beleide
 • Trust in samewerking met Pieter Swart

Herman Byleveld


 • Hoof
 • Algemene Skoolbestuur
 • Infrastruktuur
 • Batebestuur

Frikkie Klopper


 • Adjunkhoof
 • Skool Administrasie
 • Tegnologie

Carel Engelbrecht


 • Finansies
 • Toegevoegde dienste Snoepie/ Naskool/ Klerewinkel en Naskool

Suzette Forrester


 •  Sekretaresse

Wessel Lötter


 • Sport & Kultuur

Catherine Pienaar


 • Fondsinsameling
 • Ouer projekte

Louis Nel


 • Infrastruktuur & Batebestuur

Paula van der Merwe


 • Gekoöpteerde Lid
 • Akademie – Kleuterskool

Marlene Cunliff


 • Gekoöpteerde Lid
 • Finansies

Nadine van Heerden


 • Akedemie en leerder-ondersteuning

Voor – Carherine Pienaar, Suzette Forrester, Marlene Cunliff, Wessel Lötter, Louis Nel, : Agter – Wimpie Lindes(weg), Joharina Glasspool(weg), Frikkie Klopper, Pieter Swart, Chris Liebenberg, Carel Engelbrecht, Herman Byleveld. Afwesig : Jacques van Heerden