Beheerliggaam 2021 – 2024

Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Mullies wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende onderwysomgewing gunstig bly posisioneer.  Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span & in hulle onderskeie portefeuljes soos hieronder uiteengesit.

Die beheerliggaam bestaan uit 11 lede. Die 11 lede bestaan uit  ouerverteenwoordigers, verteenwoordigers van die onderwyspersoneel, nie-onderwyspersoneel en die hoof. Die is tot verdere kennisgewing `n tydelike indeling van beheerliggaamslede.

Eloise Viljoen

Eloise Viljoen

Voorsitter

Catherine Pienaar

Catherine Pienaar

Fondsinsameling

Paula vd Merwe

Paula vd Merwe

Gekoöpteerde lid

Renette de Bruyn

Renette de Bruyn

Tesourier

Johané van Niekerk

Johané van Niekerk

Personeellid

Marlene Cunliff

Marlene Cunliff

Sekretaresse

Herman Byleveld

Herman Byleveld

Personeellid

Willem Nel

Willem Nel

Ouerlid

Neline Lindes

Neline Lindes

Personeellid

error: Nope!