Beheerligaam 2021 – 2024

Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Mullies wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende onderwysomgewing gunstig bly posisioneer.  Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span & in hulle onderskeie portefeuljes soos hieronder uiteengesit.

Die beheerliggaam bestaan uit 11 lede. Die 11 lede bestaan uit  ouerverteenwoordigers, verteenwoordigers van die onderwyspersoneel, nie-onderwyspersoneel en die hoof. Die is tot verdere kennisgewing `n tydelike indeling van beheerliggaamslede.

Willem Nel

Willem Nel

Voorsitter

Alicia Breedt

Alicia Breedt

Verkose lid

Herman Byleveld

Herman Byleveld

Skoolhoof

Alwyn Burger

Alwyn Burger

Adjunk-Hoof

Rozanne Woudstra

Rozanne Woudstra

Beeld & Bemarking

Magrieta Oosthuizen

Magrieta Oosthuizen

Personeel & Leerder Welstand

Elsabé Joubert

Elsabé Joubert

Onderrig strategieë

Neline Lindes

Neline Lindes

Personeellid

Duncan Murphy

Duncan Murphy

Tesourier & Onder-Voorsitter

Lynette Smit

Lynette Smit

Sekretaresse

Paula vd Merwe

Paula vd Merwe

Gekoöpteerde lid

error: Nope!