SKOOLFONDS 2022

   PER JAAR  PER MAAND
 LAERSKOOL  R19 250, 00  R1 750,00 (x11)
 KLEUTERSKOOL  R24 000, 00  R2 000,00 (x12)
 GR000  R24 000, 00  R2 000,00 (x12)

REGISTRASIE FOOI 2021

Graad 1   R1 500,00
 Kleuterskool  R1 500,00

ANDER DIENSTE

NASKOOL PER MAAND 11 MAANDE
VOLWEEK R960,00
4DAE R768,00
3DAE R576,00
2DAE R384,00
1DAG R192,00
DAGBESOEKERS R60,00

 

STRUBENSVALLEI BUSROETE ENKEL DUBBEL
R500,00 (x11) R830,00 (x11)

 

FEATHERBROOKE BUSROETE SLEGS ENKEL
R330,00 (x11)

 

Skoolplekke word aan die leerders toegeken vir die volle jaar vooruit, dus is die skoolgeld aan die begin van die akademiese jaar ten volle vooruit betaalbaar en verskuldig op die dag waarop die leerder sy plek inneem aan die begin van die jaar.

Om die kontantvloei van beide die ouers en die skool te akkommodeer, maak die skool voorsiening vir sekere toegewings rondom die betaling van skoolgelde.

Volgens die toegewing reëlings, sal die skool betalings aanvaar op een van die volgende wyses:

 • Vooruit teen 31 Desember 2021, waar daar dan `n 10% korting van toepassing sal wees;
 • Vooruit teen 31 Januarie 2022, waar daar dan `n 5% korting van toepassing sal wees;
 • Laerskool – Elf gelyke paaiemente  vanaf 1 Januarie 2022 en einding 1 November 2022;
 • Kleuterskool & Gr.000 – Twaalf gelyke paaiemente vanaf 1 Januarie 2022 en eindig 1 Desember 2022.
 • Handboek Deposito`s sal betaalbaar wees op die 1ste skooldag, leerders sal slegs handboeke ontvang met bewys van betaling.

Betalingsmetodes:

Laerskool Muldersdrif is `n kontantlose skool betalingsmetodes wat gebruik kan word vir die betaling van skoolfonds en ander aktiwiteite is:

Algemeen

 1. Skoolsubsidievorms en aansoekvorms vir Graad 1 tot 7 beskikbaar in kantoor.
 2. Skoolsubsidie geldig vir Graad 1 tot 7
 3. Vir enige navrae rondon finansies, kontak gerus vir Me. Lynette Smit
 4. Onthou om altyd u familierekeningnommer as verwysing te meld wanneer u skoolgeld elektronies oorbetaal
 5. Skoolgeld is betaalbaar voor die 2de van elke maand
 6. Enige betalings wat gedoen gaan word, wat nie die KORREKTE VERWYSINGS bevat nie, sal nie teen u skoolfondsrekening ge-allokeer kan word nie
 7. Ons bankbesonderhede is:
  • ABSA bank
  • Rekening nommer: 310560162
  • Takkode: 632005
  • U verwysing moet asseblief as volg lyk: “#Rek.no”

Indien U onseker is oor enige van die bogenoemde, skakel ons gerus!

Resolusie 2022

 

error: Nope!