Toetse en Eksamens 2019

Graad 7 Toets en eksamendatums

Eksamen Begin 20 Mei 2019

20 Mei: SW 
21 Mei: Afr
22 Mei: Teg
23 Mei: LO
24 Mei: Eng
27 Mei: Wisk
28 Mei: NW
29 Mei: EBW
 

Graad 6 Toets en eksamendatums

Eksamen Begin 20 Mei 2019

20 Mei: SW 
21 Mei: Afr
22 Mei: Teg
23 Mei: LO
24 Mei: Eng
27 Mei: Afr HT Opstel
28 Mei: NT
31 Mei: Eng FAL departementele eksamen
4 Junie: Wisk departementele eksamen
7 Junie: NW dapartementele eksamen

 

Graad 5 Toets en eksamendatums

Eksamen Begin 20 Mei 2019

20 Mei: SW 
21 Mei: Afr
22 Mei: Teg
23 Mei: LO
24 Mei: Eng
27 Mei: Wisk
28 Mei: NT

Graad 4 Toets en eksamendatums

Eksamen Begin 20 Mei 2019

20 Mei: SW 
21 Mei: Afr
22 Mei: Teg
23 Mei: LO
24 Mei: Eng
27 Mei: Wisk
28 Mei: NT

Kontak ons

Hoek van Hendrik Potgieter en R28
Muldersdrif, Krugersdorp, Gauteng

011 662 1929 · admin@mullies.net

 

Kontak ons

 

Hoek van Hendrik Potgieter en R28
Muldersdrif, Krugersdorp, Gauteng

011 662 1929 · admin@mullies.net