Sport

Sport en alle verwante aktiwiteite speel ‘n intergrale deel van enige kind se opvoeding en groei.  By Laerskool Muldersdrif word daar gestreef om elke kind tot sy volle potensiaal te ontwikkel en bied verskeie sportsoorte aan:

 • Atletiek
 • Swem
 • Tennis
 • Rugby en TAU-Rugby
 • Netbal en Mini-Netbal
 • Krieket en Mini-Krieket
 • Hokkie en Mini-Hokkie
 • Landloop
 • Skaak

Ons lê klem op massa deelname waar daar ook geleentheid geskep word vir leerlinge om verder te presteer to top die hoogste vlak.

Daar word na grootmotoriese ontwikkeling omgesien en die leerlinge kry kans om menseverhoudinge, sowel as hulle leiereienskappe uit te leef.

Die groot verskeidenheid sportsoorte wat aangebied word, verseker dat elke leerling die kans gebied word om aan sport deel te neem.

Dit gaan nie altyd oor wen nie, maar eerder oor:

 • deelname
 • selfdissipline
 • spangees
 • genot
 • goeie oefening
 • toewyding

Dit is belangrik dat alle spelers, afrigters en ouers/toeskouers die gedragskode lees en verstaan. Let asseblief dat met enige “Buiteskoolverband Toekennings” (Sportbeleid) leerders ‘n sertifikaat tydens weeklikse saalopening ontvang nadat bewys van die prestasie gestuur word.

Sportorganiseerders

Sportorganiseerder:                   Wessel Lotter

Swem Wessel Lotter 
Atletiek Jaco Groenewald
Krieket Marnus Trumpelmann
Rugby & Tau rugby Wessel Lotter en Manie Kriel
Netbal Elra Blaquire
Mini-netbal Tersia Pretorius  / Erika Blake (Kleuterskool)
Mini-krieket Elra Blacquire
Landloop Tersia Pretoruis
Tennis Hannelie Klopper
Hokkie (Seuns & Dogters) Frikkie Klopper en Divan Coetzee
Skaak Linda Muller