Alla mapstieks, Mullies is fantasties!

SKOOLTYE:

 • Maandae tot Vrydae: 8:00 – 12:45  (Hek agter kleuterskoolgebou sluit om 8:00 en open 12:45 tot 14:00)
 • Maandae tot Vrydae: Toesig vanaf 6:30 (Toesig vanaf 6:00 – 6:30 beskikbaar @ R15 per kind per dag.)
 • Maandae tot Donderdae: Toesig tot 14:15 in die middae
 • Vrydae: Toesig tot 13:45 in die middae

(Toesigtye in die middae is onderhewig aan die “groot-skool” tye.  Hou Mullie Meule en communicator dop asb.) Kontakpersoon:  elra@mullies.net

 

SKOOLAKTIWITEITE:

Ingesluit by skoolgelde:

TAU-rugby (Gr O), Mini-netbal (Gr O), Balvaardighede (Gr OO), Musiek (Gr 0 en 00), Hokkievaardighede (Gr O), Groot Motoriek (Gr OO = Marleanco en Gr O = Kinderkinetikus), Tennis (Gr 0 en 00), Mini-krieket (Gr O) en Skaak (Gr.O)  (onderhewig aan verandering).

 

ADDISIONELE  BUITE-KLUB AKTIWITEITE:

Teen ‘n ekstra tarief:  Pottebakkery, Judo, Playball,  Experi-maatjies, Rugga-kids, Gholf, Abacus, Stimilus Maximus, Skaak en EQ: Emosionele Intelligensie (onderhewig aan verandering).

 

TERAPEUTE BY DIE SKOOL BESKIKBAAR:

 • Spraakterapeut: De Freitas    carina@bera.co.za  (011) 768 8999
 • Arbeidsterapeut: N. Visser  ninettedt@gmail.com  082 574 3055
 • Kinderkinetikus: L. Meintjes  leani@mullies.net
 • Kinderkinetikus: van Niekerk   johane@mullies.net
 • Sielkundigeberader: S. Small shantel.small@yhoo.co.za

 

NULLIE SKOOLFONDS:

 • Huidiglik R 1 573 per maand vir 12 maande per kind (‘n verhoging van ongeveer 10% moet verwag word vir 2018).

 

U BETALING VAN R1 000 MET REGISTRASIE, SLUIT DIE VOLGENDE IN:

 • Adminkoste: Naamkaarte, rapportsakkie, naamplakkers ens.
 • T-hempie
 • Instappie
 • Kersboom
 • Ouma en Oupadag
 • Flippie Flap
 • Konsert/Gradeplegtigheid
 • Skryfbehoeftepakket
 • Gelde sakkie
 • Foto-pakket

 

Gr. O SKRYFBEHOEFTE-PAKKET SLUIT IN:

 • Inkleurboek
 • 1 Pritt, 1 Ponal
 • Vetkryt (Jumbo)
 • Skerpmaker
 • Skêr
 • Stoelsakkie, pennesakkie en briewesakkie
 • Waterverf
 • Witbord, -penne en –borseltjie

(Merk asb alles duidelik sodra u die pakket in Januarie 2018 ontvang)

Gr OO SKRYFBEHOEFTE-PAKKET SLUIT IN:

 • Inkleurboek
 • 2 Pritt
 • Vetkryt (Jumbo)
 • Skerpmaker
 • Skêr
 • Roomyshouer/stoelsakkie , pennesakkie en briewesakkie
 • Waterverf
 • Witbord, -penne en –borseltjie

(Merk asb alles duidelik sodra u die pakket in Januarie 2018 ontvang)

 

ADDISIONELE AANKOPE JULIE 2018:

 • 1 Groot boks snesies
 • 1 Pak wet wipes
 • 1 Pritt
 • Uitdraai vetkryt

Gr. OO en O ADDISIONELE AANKOPE JANUARIE 2018:

 • 1 Groot houer snesies
 • 1 Pak wet wipes
 • 1 ICU/Dettol vloeibare seep
 • Gr OO seuns: 1 Antisan salf
 • Gr OO dogters: 1 Buisie BC 56 salf
 • Gr O seuns: 1 Boksie pleisters
 • Gr O dogters: 1 Houer Milton
 • Rugsak niks groter as 45cm (h) x 35cm (b)

(Bring asb Woensdag, 17 Januarie 2018 saam)

 

NASKOOL: (Kleuterskoolterrein)

 • Tye: Maandae – Donderdae 13:45 tot 17:00 (kleuterskool terrein) en 17:00 tot 18:00 (naskoolsentrum)
 • Vrydae: 13:45 tot 17:00 (Kleuterskool terrein) en 17:00 tot 18:00 (naskoolsentrum)

Middagete word bedien.

 

Huidige tariewe oor 11 maande betaalbaar (verwag ‘n verhoging vir 2018):

x1 dag  per week = R170 per maand               x4 dae per week  = R680 per maand

x2 dae per week  = R340 per maand              x5 dae per week  = R850 per maand

x3 dae per week  = R510 per maand               Dagbesoekers  = R50 per middag.

Die naskool is beskikbaar tydens April, Julie en Oktober-vakansies.

Kontakpersoon: Sonia Swanepoel (011 662-1929/32) of 076 935 3257

 

BUSDIENS:

Na Featherbrooke Estate en Strubensvallei.  Kontakperson:  Edith Knoetze: edith@mullies.net

 

GR OO EN O OUERVERGADERING EN KLEUTER-ONTVANGS:

Ouers kan op Dinsdag, 16 Januarie 2018 om 9:30 in die klasse bymekaar kom terwyl u kind by die Kleuterskool besig gehou word met aktiwiteite. Indien u kleuter nie buite alleen wil agterbly nie kan een ouer in die klas bly en die ander ouer saam die kleuter op die speelgrond rond beweeg.

Kleuters kan vanaf Woensdag, 17 Januarie tot Vrydag 19 Januarie 12:00 afgehaal word indien moontlik. Toesig is wel beskikbaar soos reeds genoem.

Kleuters word uitgeteken by Klasonderwyseres asb.

 

SKOOL BEGIN:  Woensdag 17 Januarie 2018 om 8:00.

ONTHOU OOK ASB:

 • Bring elke dag eie gesonde kospakkie en water, geen lekkers asb. Vrydae is SNOEPIEDAG!
 • Sit ‘n ekstra stelletjie klere in die tassies asb.
 • Merk alle klere, skoene en kouse asb.
 • Laai asb u Communicator so gou as moontlik op u rekenaar en foon sodat u belangrike inligting dadelik kan ontvang. Ook op Google Playstore of iStore beskikbaar.