Die JOE-herwinningsprojek, in samewerking met DOPPIO ZERO @MallCradlestone, is nou al in sy 4de jaar en sterk aan die gang!

Alle PLASTIEK, BLIKKIES en PAPIER word elke Vrydagoggend tussen 07:10 en 07:30 , reeds uitgesorteer, skool-toe gebring.

Maandelikse wenners word in die Mullie Meule aangekondig.