Beheerliggaam 2015 – 2018

Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Mullies wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende onderwysomgewing gunstig bly posisioneer.  Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span & in hulle onderskeie portefeuljes soos hieronder uiteengesit.

Die beheerliggaam wat bestaan uit agt verkose lede, asook die hoof van die skool. Die agt verkose lede bestaan uit vyf ouerverteenwoordigers, twee verteenwoordigers van die onderwyspersoneel en een verteenwoordiger van die nie-onderwyspersoneel en die hoof. Addisioneel is daar is huidiglik 5 gekoöpteerde lede wat aanvullend is tot die beheerliggaam.

Claudi van Blomestein


 • Voorsitter
 • Ouerbetrokkenheid
 • Skoolontwikkeling
 • Leerderondersteuning

 

Renette Wolfaardt


 • Onder-voorsitter
 • Fondsinsameling

 

Walter Murray


 • Regsaspekte & Dissipline

 

Herman Byleveld


 • Hoof
 • Algemene Skoolbestuur
 • Toegevoegde waarde dienste
 • Sport, geboue en terrein, vervoer

 

Frikkie Klopper


 • Adjunkhoof
 • Skool Administrasie
 • Tegnologie
 • Bemarking & Kommunikasie

 

Pieter Swart 


 • Tesourier

 

Suzette Forrester


 •  Sekretaresse

 

Wessel Lötter


 • Akademie en sosiale bewustheid

 

Renette Wolfaardt


 • Fondsinsameling

 

André Cilliers


 • Adhoc projekte

 

Anton Mosiane


 • Gekoöpteerde Lid
 • Personeelaangeleenthede

 

Erika Blake


 • Gekoöpteerde Lid
 • Akademie – Kleuterskool

 

Jaco Groenewald


 • Gekoöpteerde Lid
 • Tegnologie & Ad hoc projekte

 

Marlene Cunliff


 • Gekoöpteerde Lid
 • Finansies

 

Wimpie Lindes


 • Gekoöpteerde Lid
 • Sport, Geboue, terrein & bate bestuur

 

Voor – Marlene Cunliff, Erika Blake, Wessel Lötter. Middel: Renette Wolfaardt, Suzetter Forrester. Agter – Herman Byleveld, Frikkie Klopper, Claudi van Blomestein, André Cilliers, Wimpie Lindes en Anton Mosiane. Afwesig – Jaco Groenewald, Pieter Swart en Walter Murray.