Beheerliggaam 2015 – 2018

Beheerliggame van openbare skole het groot verantwoordelikhede ingevolge die Skolewet om skole op ‘n volhoubare wyse te bestuur.

Die beheerliggaam van Mullies wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende onderwysomgewing gunstig bly posisioneer.  Ons bekwame beheerliggaamlede doen dit gesamentlik as ‘n goed-funksionerende span & in hulle onderskeie portefeuljes soos hieronder uiteengesit.

Die beheerliggaam wat bestaan uit agt verkose lede, asook die hoof van die skool. Die agt verkose lede bestaan uit vyf ouerverteenwoordigers, twee verteenwoordigers van die onderwyspersoneel en een verteenwoordiger van die nie-onderwyspersoneel en die hoof. Addisioneel is daar is huidiglik 5 gekoöpteerde lede wat aanvullend is tot die beheerliggaam.

Claudi van Blomestein


 • Voorsitter
 • Ouerbetrokkenheid
 • Skoolontwikkeling
 • Leerderondersteuning

Humphries du Randt


 • Onder-voorsitter
 • Menslikehulpbronne
 • Regsaspekte & Dissipline
 • Skole samewerking

Herman Byleveld


 • Hoof
 • Algemene Skoolbestuur
 • Toegevoegde waarde dienste
 • Sport, geboue en terrein, vervoer

Frikkie Klopper


 • Adjunkhoof
 • Skool Administrasie
 • Tegnologie
 • Bemarking & Kommunikasie

Clinten Zaverdino


 • Tesourier

Suzette Forrester


 •  Sekretaresse

Wessel Lötter


 • Akademie en sosiale bewustheid

Renette Wolfaardt


 • Fondsinsameling

André Cilliers


 • Adhoc projekte

Anton Mosiane


 • Gekoöpteerde Lid
 • Personeelaangeleenthede

Erika Blake


 • Gekoöpteerde Lid
 • Akademie – Kleuterskool

Jaco Groenewald


 • Gekoöpteerde Lid
 • Tegnologie & Ad hoc projekte

Marlene Cunliff


 • Gekoöpteerde Lid
 • Finansies

Wimpie Lindes


 • Gekoöpteerde Lid
 • Sport, Geboue, terrein & bate bestuur

 

2015-04-21 09.50.07

Voor – Erika Blake, Jolandi vd Watt, Marlene Cunliff, Claudi van Blomestein, Renette Wolfaardt en Herman Byleveld. Agter – Frikkie Klopper, Jaco Groenewald, Wimpie Lindes, Humphries du Randt, Anton Mosiane en Andre Cilliers. Afwesig – Suzette Forrester