Oor ons

Missie

Die ontwikkeling en erkenning van elke kind se volle potensiaal
ten opsigte van die volgende areas:
Intellektueel, Fisies, Kultureel
Emosioneel, Interpersoonlike verhoudings,
Geestelik, en Eties/Moreel

Deur:

Christelike waardes, Afrikaanse moedertaalonderrig,
Individuele aandag en massadeelname,
Bekwame en passievolle span,
Betrokke ouers,
Goed ontwikkelde fasiliteite en infrastruktuur,
Wetenskaplike skoolbestuur,
Toegewyde en kundige leierskap,
Optimale benutting van tegnologie,
Mentorskap en deurlopende ontwikkeling.

Visie

Om met ‘n passievolle, waardegedrewe en toekomsgerigte benadering, vir elke kind ‘n tuiste te skep om hulle volle potensiaal te bereik.