Jaarliks, gedurende die 1ste kwartaal, kry die onderwysers geleentheid om hul passie met die kinders te deel en ‘n liefde vir alle kultuuraktiwiteite te kweek. Ons wil graag u as ouer versoek om u kind te ondersteun en te motiveer om deel te wees van die projek.

Almal is baie welkom!

‘n Uitstallings van al die produkte word dan in die skoolsaal aangebied sodat al die ouers en natuurlik oupa’s en ouma’s kan kom kyk!