Koor

JUNIOR- EN SENIORKOOR

Die twee kore bestaan uit ongeveer 50 en 90 lede onderskeidelik. Leerders word jaarliks deur ‘n oudisieproses gekeur vir deelname. Die kore tree gereeld op by skoolbyeenkomste, kultuuraande, ouetehuise, eisteddfods en kerkbyeenkomste. Beide Laerskool Muldersdrif  se kore is ook trotse finaliste van @kykNETNou se Sing in Harmonie-koorkompetisie.

Die repertorium sluit Afrikaanse volksliedjies, ligte musiek, gewyde sang, filmmusiek en liedere van ander taalgroepe in.

By Mullies streef ons om ‘n waardering en liefde vir koorsang in kinders se harte vas te lê.

Volgens navorsing kan deelname aan koor die volgende voordele inhou vir kinders:

  • Verlaag spanning en bloeddruk
  • Verbeter gemoedstemming
  • Verbeter asemhaling
  • Verbeter leerders se sin vir ritme
  • Blootstelling aan n verskeidenheid musiekstyle
  • Spanbou geleentheid
  • Blootstelling aan die dissipline van spanwerk en die aanleer van repertorium wat akademiese voordele vir leerders kan inhou.