Kultuur

Laerskool Muldersdrif het ‘n passie vir kultuur en ons missie is om soveel leerlinge moontlik aan kultuur bloot te stel. Ons mikpunt is om ‘n kultuur platvorm te skep waartydens ons leerlinge hulle talente tenvolle kan uitleef. Massa deelname en blootstelling is vir ons uiters belangrik sodat elke leerling hulle potensiaal kan ontdek.