Kinderkinetika

Laerskool Muldersdrif beskik oor ‘n voltydse kinderkinetikus, Johané van Niekerk, wat daagliks beskikbaar is in die ontwikkeling van ons kinders. Die Grondslagfase besoek die Kinderkinetikus op ‘n weeklikse basis. Leerlinge wat geidentifiseer word woon ook addisionele sessie by.

Die kinderkinetikus is ook privaat beskikbaar, na skoolure. Kontak Johané  gerus indien u belangstel.

 

Meer oor kinderkinetika…

Kinderkinetika is die professie wat poog om die neuro-motoriese ontwikkeling van jong kinders (0-13 jaar) deur middel van wetenskaplik gebaseerde fisieke aktiwiteit, optimaal te bevorder met onder andere die volgende doelwitte:

  • Funksionele groei en ontwikkeling by kinders te bevorder;
  • Aanleer van spesifieke bewegingsaktiwiteite om sportspesifieke aktiwiteite te bevorder en te fasiliteer;
  • Implementering van toepaslike aangepaste en rehabilitasieprogramme vir kinders met groei- en/of ontwikkelingsagterstande en gestremdhede.

Die Suid-Afrikaanse Professionele Instituut vir Kinderkinetika (SAPIK) is die professionele tuiste van Kinderkinetici in Suid-Afrika waarby hulle registreer.  SAPIK reguleer die professionele optrede en geregistreerde handelsmerk (kwaliteitskontrole van hierdie intellektuele eiendom) van die professie deur registrasie. Die Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap van die NWU is die fisiese adres van SAPIK.