Leessentrum

 “lees” –  om instaat te wees om betekenis aan lettertekens te heg (HAT)

Kan u uself indink hoe verwar Chinese skrif u?  Dit is slegs ‘n klomp tekens wat geen betekenis vir u inhou.  So behoort ‘n leerder te voel wat sukkel met lees want al die letters vorm nie ‘n geheel of ‘n beeld van betekkenis in geskrewe taal of ‘n storie nie. Wat nog van vasle in die geheue! ‘n Leerprobleem begin gewoonlik by ‘n leesprobleem.  Geheue en insig gaan verlore.

Mullies het ‘n leessentrum begin waar elke klas van Gr. 1-7 ‘n leesperiode per week het.

Die eerste 2 weke het elke leerder ‘n leesstuk op intreevlak gelees om sy/haar woorde per minuut , te bepaal. Daarna volg ‘n aantal begripsvrae wat voltooi word. lndien die leerder volgens graad op die regte vlak lees, kan hulle in die program verdere oog-, taal- of spelvaardighede inoefen.

Die  Reading Rocket  program het ook ‘n afdeling waar die leerders se werk vir elke dag gekontroleer  kan word in die vorm van punte. Ons beoog dus ‘n uitdruk hiervan saam met die kwartaalikse rapporte.

Enige leerder wat ekstra leesklasse wil neem kan Maandae – Donderdae van 14:00 -15:00 in Afrikaans óf Engels kom lees teen ‘n fooi van R70-00 per uur. Die leeslokaal is by die rekenaarsentrum aangedui op die bord as ondersteuningsdienste.

Om aan te sluit by ons leesprogram, het ons jaarliks ‘n LEESDAG waar die hele skool gaan lees vir ‘n uur . Ouma’s, oupa’s,mamma’s en pappa’s is welkom om hierby betrokke te raak en hulle name aan voogonderwyser deur te gee om voor te lees vir ‘n groep leerders.

Probeer gerus iets interessant wat op die leerders se ouderdomsvlak is (volksverhale ens.)

Kom deel ons opgewondenheid oor ‘n LEESGIERIGE skool.

Juffrou Trudie Kriek