Ondersteuningsentrum

20150203_133256

Die skool beskik oor ‘n puik toegeruste leessentrum met ‘n gevorderde leesprogram waaraan elke leerder van Gr. 1 tot 7 weekliks deelneem.  Die program beskik oor verrykings sowel as remediërende kwaliteite.  Verslae word aan elke kind voorsien om leesstandaard te bepaal, verbeter en die liefde vir lees te bevorder.

Juf. Trudie Kriek is uitstekend gekwalifiseer in Remediërende onderwys en sal dan die leessentrum bestuur.  Sy hanteer ook die Gr. 2 remediëring, sowel as grondslagfase R.O. in groepverband.

Verder bied die Ondersteuningsentrum ook die dienste van ‘n Kinderkinetikus (Johané van Niekerk) Psigometris (Cathy Beaumont), ‘n gekwalifiseerde berader (Shantell Small), ouerbegeleiding en spelterapie (Carina Maritz) aan.  Verder is ‘n arbeidsterapeut en spraakterapeut ook beskikbaar.

 Die ondersteuningspan is op die skoolperseel beskikbaar vir die ouers en leerders se gerief.  Met die bekwame span wil ons alle Mullies ondersteun om hulle emosionele gesondheid en akademiese uitvalle te identifiseer asook te verbeter.