Mullies bied Musiek as vak aan vir alle leerders vanaf Gr 00 tot 7.  In die Musiekklas kyk ons na die volgende aspekte van musiek:
 • Musiekteorie
 • Musiekgeskiedenis
 • Musiektegnologie
 • Improvisasie en komposisie
 • Die maak van musiekinstrumente uit herwinbare materiaal
 • Instrument en ensemble spel
 • Groepsang
 • Bestudering van drama, dans, sang en n verskeidenheid musiekstyle
Die jong Mullies word aangemoedig om hulle kreatiwiteit vlerke te gee deur die opwindende wêreld van musiek.  Musiekwaarderings programme in skole kan leerders in die volgende areas ontwikkel:
 • Kreatiwiteit
 • Luistervaardighede
 • Probleemoplossings vaardighede
 • Bevordering van selfbeeld
 • Taalvaardighede
 • Balans en koördinasie
 • Emosionele en sosiale vaardighede