Toetse en Eksamens 2017

Eksamenrooster – Tweede kwartaal 2017

Vak Datum
Afrikaans (Gr. 4 – 7) 7 Junie
Wiskunde (Gr. 4 – 7) 8 Junie
NT (Gr. 4-6) en NW (Gr. 7) 9 Junie
LO (Gr. 4 – 7) 12 Junie
EBW (Gr. 7) 13 Junie
Engels (Gr. 4 – 7) 14 Junie
Tegnologie (Gr. 7) 15 Junie
SW (Gr. 4 – 7) 19 Junie